Migren Önleyici Tedavi (Migren Aşısı) Artık Merkezimizde!

Son günlerde çok konuşulan migren aşısının migren tedavisinde yeni bir çığır açtığı düşünülmektedir. Dünyada 2016 yılından beri kullanılan, gerçek yaşam verileri içeren, etkin ve güvenilir bir yöntem olan EMGALİTY (galcanezumab) subkutan enjeksiyon tedavisi nihayet ülkemizde de mevcut. Amerikan ilaç ve gida dairesi FDA’dan onay alan ve hastaların istifadesine sunulan bu ilaç, Türkiye’den de bir ruhsat alarak kullanımına başlandı. Migren aşısı hazır otomatik enjektörler içerisinde olup, ayda bir kullanılıyor ve migren ataklarının sıklık ve şiddetini azaltarak bir ay boyunca baş ağrısını önlüyor, migren baş ağrılı gün (MBG) sayısını düşürerek hastalığı tedavi ediyor.

En sık sorulan sorular:

EMGALİTY’ nin migren profilaksisinde güvenliği, klinik çalışmalarda >2500 hastada değerlendirilmiştir. Hastaların % 73-80’inde engellilik durumunun yarı yarıya azaldığı, yaşam kalitesinde anlamlı iyileşme olduğu gözlemlenmiştir.

Klinik çalışmalarda hem kronik migren, hem epizodik migren, epizodik küme tipi baş ağrısı ve hatta tedaviye dirençli migren hastalarında da olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

İlaç ayda bir kez uygulanır ve tedaviye en az 5-6 ay devam edilmesi öneriliyor. Tedavi kesildikten sonra şikayetlerde tekrar artış olursa hasta bazında değerlendirilerek tedaviye tekrar başlanabilir.

Tedaviye başlamadan önce mutlaka nöroloji uzman görüşü alınmalı, tedaviye doktor önerisi ve takibinde başlanmalıdır. Migren aşısı uygulamasına artık merkezimizde de başlanmıştır. İlaç ülkemizde tüm özel sağlık sigortası şirketleri tarafından geri ödeme kapsamındadır.